VietMedical

Liên hệ
Hỗ trợ miễn phí: (012) 800 456 789

-29%
Chăm sóc sức khỏe gia đình, Máy vật lý trị liệu

Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Boso Medicus Smart

260.000 162.000

Máy đo huyết áp Boso Medicus Control là loại máy đo huyết áp tự động với kiểu dáng đẹp, hiện đại,...

Giường y tế, Máy vật lý trị liệu

Khung tập đi

380.000

Máy đo huyết áp Boso Medicus Control là loại máy đo huyết áp tự động với kiểu dáng đẹp, hiện đại,...

-29%
Speaker, Máy vật lý trị liệu

Giường đa chức năng E28 model 2018

120.000 190.000

Máy đo huyết áp Boso Medicus Control là loại máy đo huyết áp tự động với kiểu dáng đẹp, hiện đại,...

Speaker, Máy vật lý trị liệu

Khung tập đi

230.000

Máy đo huyết áp Boso Medicus Control là loại máy đo huyết áp tự động với kiểu dáng đẹp, hiện đại,...

-29%
Giường y tế, Máy vật lý trị liệu

Khung tập đi

280.000 380.000

Máy đo huyết áp Boso Medicus Control là loại máy đo huyết áp tự động với kiểu dáng đẹp, hiện đại,...

-29%
Desktop, Máy vật lý trị liệu

Khung tập đi

260.000 162.000

Máy đo huyết áp Boso Medicus Control là loại máy đo huyết áp tự động với kiểu dáng đẹp, hiện đại,...

Giường y tế, Máy vật lý trị liệu

Giường đa chức năng E28 model 2018

380.000

Máy đo huyết áp Boso Medicus Control là loại máy đo huyết áp tự động với kiểu dáng đẹp, hiện đại,...

-29%
Giường y tế, Máy vật lý trị liệu

Khung tập đi

120.000 190.000

Máy đo huyết áp Boso Medicus Control là loại máy đo huyết áp tự động với kiểu dáng đẹp, hiện đại,...

Watch, Máy vật lý trị liệu

Khung tập đi

230.000

Máy đo huyết áp Boso Medicus Control là loại máy đo huyết áp tự động với kiểu dáng đẹp, hiện đại,...

-29%
Tab, Máy vật lý trị liệu

Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Boso Medicus Smart

280.000 380.000

Máy đo huyết áp Boso Medicus Control là loại máy đo huyết áp tự động với kiểu dáng đẹp, hiện đại,...

-29%
Giường y tế, Máy vật lý trị liệu

Khung tập đi

260.000 162.000

Máy đo huyết áp Boso Medicus Control là loại máy đo huyết áp tự động với kiểu dáng đẹp, hiện đại,...

Speaker, Máy vật lý trị liệu

Khung tập đi

380.000

Máy đo huyết áp Boso Medicus Control là loại máy đo huyết áp tự động với kiểu dáng đẹp, hiện đại,...

-29%
Speaker, Máy vật lý trị liệu

Khung tập đi

120.000 190.000

Máy đo huyết áp Boso Medicus Control là loại máy đo huyết áp tự động với kiểu dáng đẹp, hiện đại,...

Giường y tế, Máy vật lý trị liệu

Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Boso Medicus Smart

230.000

Máy đo huyết áp Boso Medicus Control là loại máy đo huyết áp tự động với kiểu dáng đẹp, hiện đại,...

-29%
Chăm sóc sức khỏe gia đình, Máy vật lý trị liệu

Giường đa chức năng E28 model 2018

280.000 380.000

Máy đo huyết áp Boso Medicus Control là loại máy đo huyết áp tự động với kiểu dáng đẹp, hiện đại,...

Sản phẩm khuyến mãi

Blog